Blog vDDoS Kurulumu - Linux layer7 firewall
Paylaşımlar
İptal

vDDoS Kurulumu - Linux layer7 firewall

vDDoS Nginx altyapısını kullanarak test-cookie gibi modul ve özel konfigürasyonu sayesinde kurulumunu yaptığınız sistemleri reverse proxy olarak çeşitli doğrulama ve limitleme yöntemlerinden geçirerek koruma altına almanızı sağlar. Linux sistemlere kurabilirsiniz destekleyen distroları sıralıyacak olursak;

 • CentOS
 • Ubuntu
 • CloudLinux
 • AlmaLinux
 • RockyLinux
 • RedHat
 • Debian

Kurulum

RPM VE YUM Tabanlı Distrolar İçin Bağımlılıklar

vDDoS Yazılımının gerekli bağımlılıkları mevcuttur CentOS/CloudLinux/AlmaLinux/RockyLinux/RedHat üzerinde kurulum için;

1
2
3
4
5
yum -y install epel-release ; yum -y install wget zip unzip tar curl && \
yum -y install nano net-tools curl wget gc gcc gcc-c++ pcre-devel zlib-devel make wget openssl-devel libxml2-devel libxslt-devel gd-devel perl-ExtUtils-Embed GeoIP-devel gperftools gperftools-devel perl-ExtUtils-Embed && \
yum -y install screen htop iotop iptraf nano net-tools gcc automake libffi-devel zlib zlib-devel gcc gcc-c++ autoconf apr-util-devel gc gcc gcc-c++ pcre-devel zlib-devel make wget openssl openssl-devel libxml2-devel libxslt-devel gd-devel perl-ExtUtils-Embed GeoIP-devel gperftools gperftools-devel perl-ExtUtils-Embed && \
yum -y install gnutls-utils sshpass rsync && \
yum -y install tar curl wget gc gcc gcc-c++ pcre-devel zlib-devel make wget openssl-devel libxml2-devel libxslt-devel gd-devel perl-ExtUtils-Embed GeoIP-devel gperftools gperftools-devel perl-ExtUtils-Embed gcc automake autoconf apr-util-devel gc gcc gcc-c++ pcre-devel zlib-devel make wget openssl openssl-devel libxml2-devel libxslt-devel gd-devel perl-ExtUtils-Embed GeoIP-devel gperftools gperftools-devel perl-ExtUtils-Embed perl perl-devel perl-ExtUtils-Embed libxslt libxslt-devel libxml2 libxml2-devel gd gd-devel GeoIP GeoIP-devel gperftools-devel wget yum-utils make gcc openssl-devel bzip2-devel libffi-devel zlib-devel screen htop iotop iptraf nano net-tools gcc automake libffi-devel zlib zlib-devel gcc gcc-c++ autoconf apr-util-devel gc 

(CentOS 7’yi kullanıyorsanız, aşağıdaki paketi de yüklemeniz gerekir):

1
yum -y install libatomic_ops-devel 

DEB Tabanlı Distrolar İçin Bağımlılıklar

vDDoS Yazılımının gerekli bağımlılıkları mevcuttur Ubuntu/Debian üzerinde kurulum için;

1
2
3
4
5
6
apt update; apt -y install wget zip unzip tar curl ca-certificates && \
apt install -y perl libperl-dev libgd3 libgd-dev libgeoip1 libgeoip-dev geoip-bin libxml2 libxml2-dev libxslt1.1 libxslt1-dev && \
apt-get -y install build-essential libpcre3 libpcre3-dev zlib1g zlib1g-dev libssl-dev libgd-dev libxml2 libxml2-dev uuid-dev && \
apt -y install curl wget build-essential checkinstall  && \
apt -y install net-tools sshpass rsync && \
apt -y install libncursesw5-dev libssl-dev libsqlite3-dev tk-dev libgdbm-dev libc6-dev libbz2-dev libffi-dev zlib1g-dev

(Ubuntu kullanıyorsanız, aşağıdaki paketi de yüklemeniz gerekir):

1
apt -y install libreadline-gplv2-dev

Derleme Ve Kurulum

vDDoS Proxy Korumasının Son Sürümünü Kurulumu:

1
wget https://files.voduy.com/vDDoS-Proxy-Protection/latest.sh ; chmod 700 latest.sh ; bash latest.sh

Veya

1
2
3
4
5
latest_version=2.3.3
wget https://files.voduy.com/vDDoS-Proxy-Protection/vddos-$latest_version.tar.gz
tar xvf vddos-$latest_version.tar.gz
chmod 700 *.sh
./install.sh

Kurulum Sonrası Yapılandırma

Geri kalan adımları video üzerinden takip edebilirsiniz,

Bu yazı yazar tarafından DMCA altında lisanslanmıştır.