Anasayfa Linux Nginx Optimizasyonu
Paylaşımlar
İptal

Linux Nginx Optimizasyonu

Bu makalemizde sizlere linux sunucunuzda web için kullandığınız ngix servisini nasıl daha hızlı hale getirebileceğinizi göstereceğiz (Kısacası nginx optimizasyon).

Ngnix nedir?

Nginix(“engine x”, enciniks olarak telaffuz edilir) web servisi ve reverse proxy olarak kullanabileceğiniz daha bir çok özelliği ve modulü olan, üstüne apache den %400 daha performanslı olduğu testlerce kanıtlı, 2002 yılında kazak yazılımcı Igor Sysoev tarafından kodlanmış bir web servisidir.

Nginix Optimizasyonuna Giriş

Worker_process ve worker_connection ayarları konsoldan aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz,

$ grep processor /proc/cpuinfo | wc -l

Örnek Çıktı;

4

nginx.conf (dizin: /etc/nginx/nginx.conf) dosyasına

worker_processes [ÇEKİRDEK SAYISI];

Olarak düzenleyin. worker_connections ayarı,

max_clients = worker_processes * worker_connections 

Tweaking Buffers,

client_body_buffer_size 10K;
client_header_buffer_size 1k;
client_max_body_size 8m;
large_client_header_buffers 2 1k;

client_body_buffer_size; İstek gövdesi boyutu arabellek boyutundan büyükse, istek gövdesinin tamamı (veya kısmi) geçici bir dosyaya yazılır.

client_header_buffer_size; Taleplerin ezici çoğunluğu için 1K arabellek boyutu ile tamamen yeterlidir.

client_max_body_size; İçerik-Uzunluk istek başlığında belirtildiği gibi, bir istemci isteğinin kabul edilen maksimum gövde boyutunu belirtir.

large_client_header_buffers; büyük üstbilgilerin istemci isteğinden okuması için maksimum arabellek sayısını ve boyutunu atar.

Timeout Süreleri İçin,

client_body_timeout 12;
client_header_timeout 12;
keepalive_timeout 15;
send_timeout 10;

Sendfile, tcp_nodelay ve tcp_nopush için,

sendfile on;
tcp_nopush on;
tcp_nodelay on;

Gzip Sıkıştırma,

gzip on;
gzip_min_length  1100;
gzip_buffers  4 32k;
gzip_types    text/plain application/x-javascript text/xml text/css
location ~* .(jpg|jpeg|png|gif|ico|css|js)$ {
expires 365d;
}

Gereksiz log almayı kapatmak için,

access_log off;
error_log logs/error.log crit;

open_file cache ayarı,

open_file_cache max=5000 inactive=20s;
open_file_cache_valid 30s;
open_file_cache_min_uses 2;
open_file_cache_errors on;

Ve işlemlerimiz bitti tek yapmanız gereken ngix servisini yeniden başlatmak;

$ service nginx restart
Bu yazı yazar tarafından DMCA altında lisanslanmıştır.